Statika-Kurejko

Zpracováváme konstrukční část projektu (statiku) pro všechny stupně projektové dokumentace, od zadávací studie, přes dokumentace pro územní řízení, dokumentace pro stavební povolení, až po realizační dokumentaci .

Další činností je dokumentace pro odstranění stavby (demoliční a bourací práce), statické posudky staveb a specifické služby spojené se statikou objektů, jako je účast statika při zajištění stavby po havárii, zásah při živelných pohromách apod.

Specifickou činností je výpočet požární odolnosti staveb, zejména u ocelových konstrukcí, stanovení přestupu tepla pro určitý požární scénář do konstrukce a její posouzení na požární odolnost.

V oblasti ocelových konstrukcí využíváme technické podpory od spolupracující kolegyně 

Ing.Marta Kurejková, vědecký pracovník a doktorand na Fakultě stavební ČVUT v Praze, kde se zabývá na katedře ocelových a dřevěných konstrukcí vědeckou činností v oblasti styčníků a patek u ocelových konstrukcí.

Štítky

Nebyly nalezeny žádné štítky.

Novinky

V této rubrice nejsou žádné články.