ČINNOST - projekty a reference

Vyberte si ze široké nabídky našich služeb. Mimo jiné nabízíme: projekty rodinných domů, bytových domů, rekonstrukce, adaptace, vestavby a mnoho dalšího. V naší kanceláři jsme vám vždy k dispozici, proto nás neváhejte kontaktovat v případě jakýchkoliv dotazů, čí pokud máte zájem o jakoukoliv službu.

Rodinné domy a bytová výstavba (reference viz odkaz)

Projekty rodinných a bytových domů patří i přes svůj zdánlivě malý rozsah k těm obtížnějším úkolům. Předpokladem úspěšného a kvalitního návrhu je navázání dobrého vztahu s klientem. To umožní pochopit jeho potřeby, přesně definovat jeho nároky i představy o bydlení, stávající zvyklosti, obyčeje, rituály. Konstrukční část potom musí vycházet vstříc těmto požadavkům a zároveň sledovat i ekonomičnost navrhované stavby.

 

 Rekonstrukce, opravy, přístavby a nástavby (reference viz odkaz) 

Projekt rekonstrukce či adaptace je velmi náročný a liší se od normálního projektu v mnoha směrech. Při rekonstrukci nestavíme na zelené louce, ale pracujeme již s postaveným objektem. Proto se Vám snažíme v rámci již existujících podmínek vyjít maximálně vstříc.

 

Průmyslová výstavba (reference viz odkaz) 

Průmyslové objekty patří mnohdy k těm po statické stránce náročnějším úkolům. Kvalitní návrh průmyslové haly je podložen podrobným statickým výpočtem při využití nejmodernějšího softwarového vybavení. Pro kvalitní návrh je nutná podrobná předchozí příprava, aby výsledný návrh sledoval ekonomicky co nejvýhodnější návrh za současného splnění všech požadavků na tuto stavbu.

Zemědělské stavby (reference viz odkaz)

Návrh zemědělských staveb je prováděn na základě technologického projektu. Konstrukční návrh stavby , většinou nízkopodlažních staveb pro ustájení skotu, skladových hal a jiných specifických staveb, odpovídá potom požadavkům tohoto technologického návrhu.

Stati cké posudky a jiné specifické činnosti (reference viz odkaz)

Statické posudky různých konstrukčních závad, trhliny, praskliny, deformace jsou předmětem specifických posudků, a to u různých objektů. Zvláštními činnostmi je potom i zásah statika při živelných pohromách a jiných haváriích.

Výpočet požární odolnosti (reference viz. odkaz)

Výpočet požární odolnosti je podkladem pro zpracování požárního zabezepčení-řešení stavby. Detailním posouzením modelu požáru a jeho působením (přenosem tepla) do konstrukce je nutno ověřit nosnou konstrukci na požadovanou odolnost v minutách (PO 15min.,30 min) dle PBŘS.  

Autorský dozor (reference viz odkaz)

Při kontrole průběhu stavby, počínaje zakládáním, přejímkou výztuže, úprava projektu v závislosti na požadavcích průběhu stavby (pracovní spáry a jiné technologické požadavky), je zpracovatel projektu tím nejpovolanějším pro výkon autorského dozoru. Komplexní znalost stavby od projektu až po realizaci dle jednotlivých fází je zárukou kvalitního výkonu AD.