Autorský dozor

Výkonem autorského dozoru na stavbě je zajištěn soulad mezi projektovou dokumentací a skutečným provedením stavby. Nejčastější činností jsou přejímka stávající základové spáry (soulad mezi ve statickém výpočtu předpokládanou zeminou a reálnými základovými poměry), přejímka výztuže základů, stropů, věnců apod. , kontrola osazení všech prvků u dřevěných konstrukcí krovů, u ocelových konstrukcí apod.