VÝPOČET POŽÁRNÍ ODOLNOSTI 

Se zavedením účinnosti Eurokódů je nutno při zpracování zprávy požárního zabezpečení staveb provést i výpočet požární odolnosti při specifickém požárním zatížení. Požárním specialistou je tedy stanovena min. nutná požární odolnost konstrukce a statickým posouzením musí být doloženo její dodržení, popř. způsob ochrany konstrukce. Dle určitého požárního scénáře se stanovuje teplota konstrukce, rsp. přestup tepla do konstrukce a tat oje následně posuzována na požární odolnost.

Ve fotodokumentaci (viz.dále) bude znázorněno, jak mohou vypadat různé konstrukce po již proběhlém požáru.

  • Ocelová hala z uzavřeného tenkostěnného profilu, zdeformovaná po požáru

  • Kotvení dřevěné haly, zdeformované po požáru

  • Hurdiskový strop po proběhlém požárním zatížení