Statické posudky a jiné specifické činnosti

V tomto oddíle bychom Vám rádi nabídli vypracování statických posudků při růzbých poruchách stavby, ať již se to týká trhlin a prasklin v rodinném domku nebo závadám u průmyslových objektů. Mnoho investorů se snaží ušetřit na přizvání odborníka (statika) a jejich činnost má mnohdy fatální následky. Nebýt to realita, některými příklady by se mohli inspirovat tvůrci seriálu Pat a Mat.

  • Investor společně se stavební firmou budovali drenáž kolem rodinného domku, až došlo k havárii a značným škodám na majetku.

  • Investor provádí ve své hale betonáž nových podlah. Aby mohli provést tloušťku podlahy menší než udával projekt, nechali uřezat kotevní šrouby sloupů haly (!). "Franta řekl. že to bude dobrý..."

  • Zámečnická firma provádí výměnu světlíků na hale. Jelikož nové světlíky jsou nižší, uřežou vše, co jim stojí v cestě. Svého počínání zanechali až když se ve střeše ozvaly hluky praskání a střecha se s nimi prohnula o cca 200mm.

  • Při opravě administrativní budovy bylo sondáží do stropu zjištěno, že stropní desky Hurdis jsou překryty 20mm vrstvou mazaniny. Typický příklad, jako jedné z hlavních příčin, proč "padají" Hurdiskové stropy.